آنرا كه زعشق اوخبر بود

      هرروز قيامتي دگر بود


راهيست كه هركه يك قدم زد

      شدمحواگرچه نامور بود

هركس كه ازاين رهت خبرداد

      مي دان يقين كه بي خبر بود

القصه كسي كه پيشتر رفت

       سرگشته ي راه بيشتر بود

                                            50.gif

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهرناز

جالبه (شعره) به منم سر بزن................ نظر يادت نره ه ه ه ه ه ه ه