مساوی

من دنبال یک اینطور زندگی‌ای ام به واقع. یعنی حالا دیگر سرم را هم می‌دهم برایش. هرچقدر هم ناراضی باشم از رفتار آدم‌ها، خیالی نیست.

با مردم، عین ِ خودشان تا می‌کنم.

پس فردا کسی هم چیزی بگوید، جواب دارم:

"کج خُلقی و راست خُلقی نشان دادند هر دو،‌ راست خُلقی دیدند بی استثناء. آدم نشدند و بیشتر بدی کردند حتی. من هم آدمم. خسته شدم. دیگر هم‌ارز خودشان رفتار می‌کنم. بی استثناء.

نه خیر من به کسی برسد، نه خیر کسی به من.

مساوی.."

 

+ تنها مدلی که توی دنیا باور نمی‌کنم،‌ همین یکی است.

/ 0 نظر / 21 بازدید