عشق

عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجاده ها با چشم تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی در جهان رسوا شدن عشق یعنی مست و بی پروا شدن عشق یعنی سوختن با ساختن عشق یعنی زندگی را باختن!!! عشق يعني يک سبد ياس سپيد عشق يعني دل سپردن بر اميد عشق يعني غايت دلدادگي عشق يعني در نهايت سادگي عشق يعني يک بغل دلواپسي عشق يعني وا شدن در بي کسي عشق يعني سر سپردن تا فنا عشق يعني اول و آخر خدا 09.gif

/ 3 نظر / 12 بازدید
مهرناز

امان از دست اين عشق عشق خيلی معنی ها داره عشق.... عشق....

مهرناز

ما عاشقا هم خودمون رو کشتيم اين بوس مال عشقم عاشقتم (عشقم)