به نام همیشه‌ی خاطرم...

با همه این حرف‌ها... تمام خوبی‌ها برای تو...

هرچه فکر می‌کنم باز هم نمی فهمم مگر چقدر سخت بود کنار هم نوشتن ای سه حرف...

وفا...

 

 

 

 

***

÷یوست١: رازقی‌های ÷شت ÷نجره گل داده‌اند... آن‌قدر زیبا که آرزو می‌کردم اسمشان هرچیز دیگری بود مگر رازقی!... مرا به یاد خانوم رازقی معلم دبستان می‌اندازد... می‌ترسم به حرفش درد بی درمان بگیرم!

÷یوست٢:‌ چیزی مثل خوف و رجا... کنکور نزدیک است... اگر دعا نکنید...!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید